Pro2

In de afgelopen jaren zijn vakgebieden als camera/fotografie, editing van beeld en geluid, design en story telling enorm naar elkaar toegegroeid. Dat betekent dat disciplines die vroeger hun eigen technische werkprocessen, cultuur en vakgebied kenden, nu van meet af aan samenwerken aan hetzelfde product en de product details makkelijker uitwisselbaar zijn.  De stichting Pro2 heeft aansluitend op die ontwikkeling, voor haar activiteiten de afgelopen twee jaar een nieuw platform gecreëerd, waarin professionalisme en amateurbeoefening zijn samengebracht: Pro2.tv.

 

Tijdens de ontwikkeling van pilots, projecten en probeersels is zodoende een nieuw landschap ontstaan, met als kenmerk een zeer vernieuwende vorm van samenwerking tussen amateurs en professionals binnen het gebied van reports, drama en documentaire in Parkstad. Stichting Pro2 heeft de afgelopen 2 jaar middels campagnes partners benadert, gezocht en gevonden om gezamenlijk projecten op te zetten. Dit is uitgemond in drama producties als de 27-delige regio soap “Alles kump Good”, het TV drama “Het korte Leven van Jan Willem” en de  Internet game  “het Coriovallum Complot.” Proces en product hebben beiden een gelijkwaardige plek. Stichting Pro  2, platform voor samenwerking tussen professionals en amateurs.

Financiering van al deze projecten vond plaats uit eigen middelen en met ondersteuning van diverse partners en sponsoren. Bij de het tot stand komen van deze projecten zijn meer dan 25 professionals, 250 amateurs, 30 MKB bedrijven en tientallen instellingen betrokken.

Thema aanbod, experimenteel aanbod,  commercieel aanbod; een veelvoud van identiteiten en types. Via Internet en de reguliere TV stations in de provincie Limburg hebben meer dan 200.000 mensen deze producties kunnen zien.

Comments are closed.